Undervisning

 

Carl-Henning Pedersen udtalte engang, at de største kunstnere er børn. Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum ser det som en vigtig opgave at understøtte børns billedglæde og malelyst og stiller derfor altid diverse opgaver og tegneredskaber til rådighed - for skoleklasser, men også for familier.