EN LILLE NISSE REJSTE OG FUGLEN FLØJ MED
 

Tag din børnehavegruppe med på en rejse sammen med nissen og fuglen gennem udstillingen ”Henning og Heerup International” på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Kunstformidleren har inden rejsen pakket en kuffert med effekter, der tages frem under rejsen. Effekterne danner sammen med kunsten i udstillingen grundlag for levende fortælling og åben dialog. 

 

Rejsen starter allerede hjemme i børnehaven, hvor I modtager et postkort fra nissen og fuglen. Udover at læse postkortet kan I med fordel vælge at arbejde med nogle introaktiviteter inden museumsbesøget. Ligeledes vil I efter besøget kunne fordybe jer yderligere i forløbets temaer igennem kreative eksperimenter. Find inspiration til dette i formidlingskataloget herunder.

 

     

 

     

Vi anbefaler, du som pædagog printer postkortet til venstre i farver i A3 og læser det sammen med børnene inden museumsbesøget.

Efter museumsbesøget er I velkomne til at printe postkortet til højre og selv udfylde forsiden med billeder eller tegninger fra jeres besøg og bagsiden med en beskrivelse af, hvad I har oplevet på museet - måske I hr lyst til at sende postkortene ud i verden eller udstille dem i børnehaven? 

 

Værkfotos til billedsamtaler

Følg dette LINKhvor du under overskriften "Henning og Heerup International" kan downloade værkfotos til billedsamtaler (læs mere herom i kataloget ovenfor).

 

OBS ved kulturbusforløb

Ved kulturbusforløb afhentes I kl. 11.15, hvis ikke I selv har aftalt andet med busselskabet.

Efter omvisningen og frem til afhentning er I velkomne til at opleve museet eller området omkring på egen hånd. I er også velkomne til at spise madpakker i værkstedet. Hvis vejret er godt, anbefaler vi jer at nyde madpakkerne udendørs i den indre Angligård, hvor I finder Carl-Henning Pedersens 1000 m2 store hovedværk ”Fantasiens leg om livets hjul”.