Angligården

 

Det keramiske maleri "Fantasiens leg om livets hjul" (1966-68) i Anglibygningens indre gårdrum er den første monumentale udsmykning, Carl-Henning Pedersen skabte i Herning. Det er desuden indirekte årsagen til, at hans eget museum etableredes og indviedes i byen 10 år senere.

 

I midten af 1950'erne stiftede Carl-Henning Pedersen bekendtskab med skjortefabrikant Aage Damgaard, der havde gjort sig bemærket ved at introducere sine medarbejdere for kunsten på sine fabrikker i Herning. Damgaard arbejdede aktivt for at få kunsten ned fra dens piedestal og gøre den tilgængelig for den almene arbejder.

 

Aage Damgaard kontaktede Carl-Henning Pedersen i begyndelsen af 1960'erne, da han manglede en kunstner til at udsmykke gårdrummet på sin nye fabriksbygning i Birk, Angligården. Carl-Henning Pedersen lod sig overtale til at forestå udsmykningen af et samlet areal på over 1000 m2. Han valgte at benytte glaserede stentøjskakler til opgaven, men forud for den endelige udsmykning øvede han sig på muren ved at male sine velkendte figurer direkte op med sort maling. Der var dog ikke tale om en egentlig skitse til det færdige værk, der endte med at komme til at bestå af 15 enkelte billeder adskilt af ornamentale bånd.

 

 

I forbindelse med udsmykningsopgaven på Anglifabrikken etablerede Carl-Henning Pedersen tætte kontakter til byens indflydelsesrige personer, og dette netværk var stærkt medvirkende til, at Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum i 1976 kunne indvies som 'kunstnermuseum' - dør om dør med Angligården, der fra slutningen af 1970'erne og frem til september 2009 husede Herning Kunstmuseum.

 

Da Carl-Henning Pedersen døde i 2007, blev hans urne nedsat i det indre gårdrum. Han er således stedt til hvile midt iblandt fantasiens billeder.

 

Der er fri adgang til den indre gård.