SPECIAL

På Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum er alle børn velkomne!
Vi har god erfaring med at lave undervisningsforløb tilpasset elever fra specialklasser.
Kontakt museets formidlingsinspektør for en konkret aftale om et forløb.

 


Foto: Ole Jørgensen