SKOLER

 

På Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum er alle skoler hjerteligt velkomne!

 

En af museets kerneopgaver er at lave formidling for børn og unge,
og den opgave tager vi meget seriøst!


Vi laver undervisningsforløb med en vision om at skabe grundlag for
oplevelse, fordybelse og virkelyst, hvor både elever og undervisere går fra museet
med en god oplevelse i rygsækken og et stort smil på læben
- lidt klogere og mere nysgerrige på kunsten, dem selv og verden omkring!

 

Når I som skole træder ind på museet, bliver I altid mødt af en engageret kunstformidler! 
Formidleren fortæller levende om kunsten, indbyder til dialog og faciliterer kreative eksperimenter. 

 

Undervisningsforløb 
Til vores særudstillinger udvikler vi løbende nye undervisningsforløb tilpasset indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. I menuen kan man læse mere om de enkelte forløb under de forskellige alderstrin.

 

Åben skole
Udover undervisningsforløbene til særudstillingerne tilbyder museet også åben skole-forløb tilpasset den enkelte klasses ønsker. Det kan f.eks. være en temauge, hvor kunsten sættes i centrum. Kontakt museets formidlingsinspektør for at høre mere. 

 

Formidlingsinspektør 
Helle Forbech Hvergel har været tilknyttet museet siden 2015 og har fra 2017 fungeret som  formidlingsinspekør.

Helle er uddannet lærer med undervisningsfagene dansk, billedkunst og samfundsfag.
Hun har derudover en kandidatgrad i didaktik med speciale i den åbne skole.
Sidst, men ikke mindst, er Helle udpræget Carl-Henning Pedersen-nørd …

 


Helle sammen med en indskolingsklasse. Foto: Ole Jørgensen

 

Helle Forbech Hvergel er på barsel
 

Kontakt i stedet 
Museumsmedarbejder Tom Laursen
96 28 86 51
chptl@herning.dk