Arkitektur

 

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum blev indviet i 1976 og bestod oprindeligt af en cirkulær udstillingsbygning. I 1993 blev museet udvidet med en tresidet pyramide, og i 2015 forbandtes den tidligere skjortefabrik Angligården med de øvrige museumsbygninger via en underjordisk korridor. 

 

C.F. Møllers tegnestue har - efter landskabsarkitekt C.Th. Sørensens idé - forestået den arkitektoniske udformning af museets cirkelformede bygning. Bygningen er med sin geometriske grundform harmonisk indføjet i den eksisterende bebyggelse i Birk, der ved museets opførelse i 1976 omfattede den cirkulære skulpturpark samt den ligeledes runde Anglifabrik.

 

 

I 1992-93 blev museet udvidet med en tilbygning, der rejser sig som en mægtig bjergtinde ved siden af den eksisterende runde bygning. Tilbygningen har form som et tresidet prisme, hvis ene side er af glas, mens de to øvrige sider er beklædt med blå, keramiske fliser malet af Carl-Henning Pedersen. Selve udstillingslokalet, der befinder sig under jorden, består af et kvadratisk rum, der via en underjordisk gang er forbundet med den runde bygning.

 

Museets kendetegn er Carl-Henning Pedersens 90 meter lange keramiske frise, der beklæder den runde bygnings ydermur. Denne monumentale udsmykning, som består af mere end 1000 bemalede stentøjsfliser, skaber en smuk sammenhæng med Angligårdens keramiske udsmykning Fantasiens leg om livets hjul, ligeledes malet af Carl-Henning Pedersen i årene 1966-68. En tredje udsmykning i emalje udførte kunstneren i 1990 til Den Danske Eksportskoles nye bygning i Birk.

 

I den arkitektoniske udformning symboliserer Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum de to kunstnere: Den cirkulære centralbygning og det keramiske maleri fortæller om Carl-Henning Pedersens fabulerende eventyrverden. Prismet er derimod et monumentalt billede på Else Alfelts forkærlighed for de himmelstræbende ideer og stringente former.

 

I 2003 blev den sidste af kunstnerens udsmykningsprojekter i Birk-området afsløret, da man indviede Carl-Henning Pedersens kakkelbeklædte obelisk i rundkørslen tæt ved museet.