Else Alfelt - UNIVERSETS BLOMST

universetsblomst_udstilling.jpg
31-05-2018

Udstillingen er forlænget året ud


 

Særudstillingen 'UNIVERSETS BLOMST' viser eksempler på Else Alfelts meditative mysticisme i en serie farvemættede malerier fra 1960erne.

 

Da Else Alfelt i 1967 rejste til Japan, blev mødet en åbenbaring for hende. Indtrykkene fra tempelhaverne i Kyoto, Heison-bjerget, fuldmånen over Fuji og Nara med de to tusinde stenlygter voksede videre i hendes kunst sammen med et stærkt islæt fra  kalligrafien.

 

Alfelt fandt i zenbuddhismen en filosofi, som hun - uden at have sat navn på - havde arbejdet kunstnerisk med gennem store dele af sit liv. Hendes værker rummer således kun reminiscenser af den sete virkelighed (eksempelvis et bjerg eller en måne) og indbyder os til at vende blikket meditativt indad. Den tomme kunstoplevelse har potentialet i sig selv til at lukke op for vores inderste.

 

Et kæmpemæssigt væg-til-væg-tæppe med motiv af Else Alfelt fylder museets runde sal sammen med værker med motivet Universets blomst, som havde helt særlig interesse for Alfelt i 1960erne. Udstillingen opfordrer til, at man opholder sig i rummet, sætter sig ned og lader roen sænke sig.

 

I 1968 viste Alfelt sine japansk-inspirerede billeder på udstillingen 'STENLYGTERNES LAND' på Den Frie, hvor hun med reference til den japanske kultur indrettede en zen-have i udstillingssalen. 50 år senere har Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum genopført Alfelts forgængelige zen-have i museets udstillingssal.

 

På rejserne til Japan udførte Alfelt papirarbejder med sine inspirationer – et velegnet format og let transportabelt medie til de lange rejser. Zen-haven udstilles således sammen med Alfelts japansk inspirerede papirværker.

 

 


UDSTILLINGEN ER STØTTET AF

Knud Højgaards Fond  |  Helle Mau Jensen og Døtres Almennyttige Fond  |  15. Juni Fonden  |  Augustinus Fonden  |  Toyota Fonden 

Beckett-Fonden  |  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal  |  Spar Nord Fonden 

Herning Kommune  |  Buddha Board  |  Per Nørhaven  |  Bestseller Retail Europe A/S  |  Nygård Ølby  |  Carl-Henning Pedersens Fond 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  |  Ege Tæpper  |  Midtjydsk Skole- og Kulturfond  |  Lysgaard Fonden