Else Alfelt - Tomhedens Æstetik

16-09-2010

Udstillingskatalog ”Tomhedens Æstetik”

Stor retrospektiv udstilling, der hylder 100året for en af de væsentlige kvindelige kræfter i dansk modernisme; kunstneren Else Alfelt (1910-74). Som kvindelig kunstner i 1930'erne, der tilmed ka-stede sig ud i det abstrakte maleri, var Else Alfelt i udgangspunktet marginaliseret på flere fronter. Hun kæmpede for at blive anerkendt som kunstner og engagerede sig, ofte som den eneste kvin-de, i datidens kunstnersammenslutninger. Hun var således et af de få kvindelige medlemmer af Høst-udstillingen og den senere så højt berømmede Cobra-bevægelse. I lyset af den seneste tids fokus på særligt Cobra-bevægelsen, synes det imidlertid væsentligt at pointere, at Else Alfelt var en kunstner, hvis livsværk har sin egen berettigelse og står helt selvstændigt. Set med nutidens øj-ne indtager hun en unik position i dansk modernisme - begavet med et sjældent koloristisk talent og velsignet med en stålfast vilje og kunstnerisk integritet.