Carl-Henning Pedersen - MELLEM HIMMEL OG JORD

mellemhimmelogjord_udstilling.jpg
31-05-2018

 

 

31. maj 2018 - primo 2020

---

 

SANS OG SAMLING er fællesbetegnelsen for fire

særudstillinger i 2018, der fejrer Cobra

i 70-året for bevægelsens stiftelse.

 

I MELLEM HIMMEL OG JORD kastes lys over

Carl-Henning Pedersens forarbejde til

udsmykningen af landets ældste domkirke,

som vakte stor kontrovers i 1980erne. 

 


 

Særudstillingen MELLEM HIMMEL OG JORD fyldes af Carl-Henning Pedersens fantastiske skitser fra udsmykningen til Ribe Domkirke.

 

Domkirken fra 1225 er landets ældste, og måske bl.a. derfor gav det i slutningen af 1980erne anledning til den mest ophedede debat om kunst nogensinde i Danmark, da valget faldt på den abstrakte maler Carl-Henning Pedersen til at udsmykke den.

 

Mange mente, at motiverne var for svært forståelige og for private til det fælles, religiøse rum, som kirken udgør. Motivernes digtende og verdslige karakter er da også udtryk for et markant nybrud i dansk kirkekunst, og der er stadig i dag blandede holdninger til udsmykningen.

 

Som det fremgår af udstillingen MELLEM HIMMEL OG JORD havde Carl-Henning Pedersen i den grad gjort sit forarbejde: Mere end 100 skitser til kirkerummet er bevaret. Alligevel var det - tro mod malerens princip om kunstnerisk spontanitet - først under selve udførelsen i kirken, at udsmykningen fandt sin endelige form.

 

Carl-Henning Pedersen efterlod sig ved sin død i 2007 en dagbog, hvori han har nedskrevet en lang række tanker og bekymringer forbundet med at gå til opgaven i Ribe. ”Kirkemaler bliver jeg aldrig” lyder det et sted, men det er en tydeligt inspireret Carl-Henning Pedersen, der efterfølgende fortæller om en af hans stærke oplevelser under arbejdet med kalkmalerierne.

 

 


UDSTILLINGEN ER STØTTET AF

Knud Højgaards Fond  |  Helle Mau Jensen og Døtres Almennyttige Fond  |  15. Juni Fonden  |  Augustinus Fonden  |  Toyota Fonden 

Beckett-Fonden  |  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal  |  Spar Nord Fonden 

Herning Kommune  |  Buddha Board  |  Per Nørhaven  |  Bestseller Retail Europe A/S  |  Nygård Ølby  |  Carl-Henning Pedersens Fond 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  |  Ege Tæpper  |  Midtjydsk Skole- og Kulturfond  |  Lysgaard Fonden