Carl-Henning Pedersen - MELLEM HIMMEL OG JORD

mellemhimmelogjord_udstilling.jpg
31-05-2018

 


Særudstillingen 'MELLEM HIMMEL OG JORD' fyldes af Carl-Henning Pedersens fantastiske skitser til udsmykningen af apsis i Ribe Domkirke og kaster dermed lys over hans tanker og kunstneriske forarbejde i forbindelse med den monumentale opgave.

 

Ribe Domkirke fra 1225 er landets ældste domkirke, og måske derfor gav det i slutningen af 1980erne anledning til den mest ophedede debat om kunst nogensinde i Danmark, da valget faldt på den abstrakte maler Carl-Henning Pedersen til udsmykningsopgaven.

 

Mange kritikere mente, at Carl-Henning Pedersens motiver var for svært forståelige og for private til det fælles, religiøse rum, som kirken udgør. Motivernes digtende og verdslige karakter er da også udtryk for et markant nybrud i dansk kirkekunst, og der er endnu i dag blandede holdninger til udsmykningen.

 

Som det fremgår af udstillingen 'MELLEM HIMMEL OG JORD' havde Carl-Henning Pedersen i den grad gjort sit forarbejde til opgaven: Mere end 100 skitser til kirkerummet er bevaret. Alligevel var det - tro mod malerens princip om kunstnerisk spontanitet - først under selve udførelsen i kirken, at udsmykningen fandt sin endelige form.

 

Carl-Henning Pedersen efterlod sig ved sin død i 2007 en dagbog, hvori han har nedskrevet en lang række tanker og bekymringer forbundet med opgaven i Ribe. ”Kirkemaler bliver jeg aldrig” lyder det et sted, men det er en tydeligt inspireret Carl-Henning Pedersen, der efterfølgende fortæller om en af sine stærke oplevelser under arbejdet med kalkmalerierne i loftet:

 

 


UDSTILLINGEN ER STØTTET AF

Knud Højgaards Fond  |  Helle Mau Jensen og Døtres Almennyttige Fond  |  15. Juni Fonden  |  Augustinus Fonden  |  Toyota Fonden 

Beckett-Fonden  |  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal  |  Spar Nord Fonden 

Herning Kommune  |  Buddha Board  |  Per Nørhaven  |  Bestseller Retail Europe A/S  |  Nygård Ølby  |  Carl-Henning Pedersens Fond 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond  |  Ege Tæpper  |  Midtjydsk Skole- og Kulturfond  |  Lysgaard Fonden