Udstilling på Bovbjerg Fyr: BOVBJERGET – kunstnerliv ved Vesterhavet den 3. september – 26. oktober

CHP_og_EA_ved_Bovbjerg.jpg
03-09-2023

 

Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen levede igennem årtier på et eksistensminimum, og først med deres internationale gennembrud blev et atelier ved vestkysten en realitet. Carl-Henning Pedersen modtog i 1958 Guggenheimprisen, hvormed der fulgte et markant pengebeløb. At modtage penge i den størrelsesorden var egentligt imod kunstnerparrets værdisæt, men kompromiset blev, at en del af midlerne blev omsat til et atelier og resten til glasplader til parrets mange og omfangsrige mosaikværker. I begyndelsen af 1960erne blev der således kigget måbende efter de togvogne, der ankom med glasplader direkte fra italienske Murano til vestjyske Bovbjerg.

 

De mange glasplader kom igennem årene på huggeblokken i atelieret, hvor Else Alfelt og Carl-Henning Pedersen med håndkraft omdannede dem til de mosaikstifter, der i dag er at finde i de to kunstneres mange mosaikværker. Heraf kan nævnes Carl-Henning Pedersens ”Kosmisk hav”, der med sine 3 x 13 meter blev skabt til H.C. Ørsted Instituttet i København, og Else Alfelts ”Kloder i Gyldent Rum” lavet på bestilling af Statens Kunstfond. Begge hovedværker blev bygget op i det vestjyske atelier.

 

Vestkysten inspirerede kunstnerparret til at lege med materialerne på nye måder. Carl-Henning Pedersen skabte mere end 700 malerier i Bovbjerg, og samtidig var det her, han for første gang prøvede kræfter med sine lerskulpturer, der blev skabt direkte af den lerede jord, der var at finde neden for atelieret. Kunsten blev her direkte undfanget af naturen, ligesom den er allestedsnærværende i Else Alfelts Bovbjergsuite, som hun malede i akvarel i begyndelsen af 1960erne.

 

Udstillingen ”Bovbjerget – kunstnerliv ved Vesterhavet” kan opleves i Bovbjerg Fyr, der som nabo til kunstnerparrets atelier har været en del af Else Alfelt og Carl-Henning Pedersens liv og færden på den jyske vestkyst. Frivillige fra Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum vil være tilstede i udstillingen i store dele af udstillingsperioden og står klar til en hyggelig snak om både kunsten og kunstnerne Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt.

 

Under "DET SKER" kan du se, hvilke formidlingsaktivteter, der er planlagt i Bovbjerg under udstillingsperioden... 

 

Bovbjerg Fyrs åbningstider er tirsdag til søndag kl. 12-17 i september og kl. 12-16 i oktober .