Samlingen

Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum er et kunstnermuseum bygget op omkring en enestående samling af ægteparrets værker. Carl-Henning Pedersen donerede flere tusinde af sine og hustruens billeder til Herning by, der i 1976 etablerede museet.

Museet huser i dag værker fra tre forskellige samlinger; Museets egen samling, Samlingen Carl-Henning Pedersen Fonden og Sidsel Ramsons samling. Tilsammen danner museet ramme om mere end 6000 værker af de to kunstnere.