Udstilling: Erindringsspor

19-06-2008

Centralt i museets samling er en stor mængde arkivmateriale, der gennem årene løbende er blevet opdateret. Denne samling af skitser, notesblokke, fotos og dagbøger leverer en nuanceret beretning om Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts liv, og ikke mindst, om deres arbejde med kunsten. Begge kunstnere har flittigt nedfældet deres tanker, både sprogligt og visuelt, hvilket giver indblik i den arbejdsproces de begge gang på gang har gennemlevet og hvilke tanker de har gjort sig under udarbejdelsen af de mange projekter, der hele tiden har været i støbeskeen. Arkivmaterialet er ofte gemt bag de lukkede døre i museets magasiner, men gennem en række præsentationer under overskriften ’Erindringsspor’ vil museet præsentere udsnit af dette omfangsrige materiale og dermed åbne op for nye interessante kilder til Carl-Henning Pedersens og Else Alfelts liv og værk.