Udstilling af den faste samling: Tegnedigte, maleord og logogrammer

14-03-2008

Ofte associeres Cobra-bevægelsen med ekspressive og farverige lærreder, malet af kunstnere som Asger Jorn, Karel Appel, Egill Jacobsen, Carl-Henning Pedersen m. fl. Cobra var dog meget andet end billedkunst, som bevægelsens mange-artede aktiviteter demonstrerede. Bevægelsens kunstnere interesserede sig for en bred vifte af vidensområder; filosofi, musik, poesi, psykologi, antropologi, etnografi m.m. Deres tilgangsvinkel til selve værkfrembringel-sen var eksperimenterede. De afprøvede ofte nye samarbejdsformer, teknikker og metoder og udforskede gerne krydsfeltet mellem forskellige medier, f.eks. mellem billedkunst og poesi.

Udstillingen Tegnedigte, ordbilleder og logogrammer tager udgangspunkt i Cobra-kunstnernes intermediale eksperimenter og viser eksempler på forskellige hybride kunstformer, hvor ord og billede indgår på lige fod i et og samme værk.  Værkudvalget er samlet under kategorierne tegnedigte, ordbilleder og logogrammer og repræsenterer en håndfuld kunstnere, der for hovedpartens vedkommende havde tilknytning til Cobra.
Da de sædvanlige grænsedragninger mellem kunstarterne er sat ud af spil, kan de udstillede værker kun vanskeligt betegnes som henholdsvis billeder eller bøger, da de netop befinder sig i en eksperimenterende mellemzone.

De udstillede værker er udlånt af Kaj Tølbøll Lauritsen, Grete Balle, Lars Olesen, Louisiana og Esbjerg Kunstmuseum