Udstilling af den faste samling: Maskefald

16-09-2010

Et gennemgående tema i Carl-Henning Pedersens kunstneriske virke er masken. Vi finder maskemotivet i akvareller, blæktegninger, malerier og endda i hans skulpturer.  Vi finder den tidligt og vi finder den sent, i rækken af hans lange livs værker.

I Maskefald ser vi, med en psykologisk tilgang, på nogle udvalgte værker fra årene omkring 2. verdenskrigs udbrud.

Vi ser maskerne som en facade for livets eksistentielle indhold, en facade der skjuler livets virkeligheder. Bag maskerne findes livets mange aspekter, det eksistentielle; sorgen, glæden, kampen, kærligheden, overlevelsen, skjulet.

Dette syn kunne overføres på Carl-Henning Pedersens liv.
I bogen om Carl-Henning Pedersen af Mikael Wivel beskrives Hr. Pedersen som ”Manden der ler”. Ikke fordi han altid var glad, men fordi han siden sin tidligste ungdom havde for vane at le umotiveret, når noget gik ham for nært og blev for voldsomt at håndtere. Det var en afværgemekanisme, en overspringshandling, et værn eller netop en maske. Henning var en privat mand og ønskede ikke, at andre trængte ind i hans private sfære uinviteret.
Men inde bag facaden, var Henning et menneske på godt og ondt som alle vi andre. Også han oplevede sorg, glæde, kærlighed, had, smerte, fornøjelse, glæde.

Hr. Pedersens interesse for masker var inspireret af den primitive kunst. Masker fra Afrika, syd for Sahara og masker fra New Zealand, Ny Guinea og de omkringliggende øgrupper i Stillehavet.
Især maskerne fra Stillehavsområdet, der var bemalede i stærke rene farver, med en ornamental og figurativt myldrende udsmykning vandt genklang. Men det var den etnologiske maske, set fra en kunstnerisk synsvinkel, der interesserede ham, ikke maskers forvandling til moderne former.

I ”Les masques, 1948” skrev etnolog Georges Buraud, at masken gjorde det muligt, at erstatte arternes uforanderlighed med nye blandingsformer, hvorved individet kunne undslippe sin monotone og magtesløse tilstand, efter behov.

Måske det netop var derfor, maskerne blev så fast en bestanddel af Carl-Henning Pedersens billedunivers.