Museumsudvidelse

Slider_udvidelse.gif
16-09-2015

 

 

Indvielse: 19. september 2015 kl. 15.00

 

Den 19. september bliver Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum 1000 m2 større, hvilket vi markerer med indvielsen af museumstilbygningen og med åbningen af den nye udstilling, Heerup Dane Fæ.

 

CoBrA-kunstneren Carl-Henning Pedersen har selv lavet kakkeludsmykningen af museet i Herning. De karakteristiske bygninger, henholdsvis en cirkel og en pyramide, står som et selvstændigt kunstværk ved ankomsten til byen fra øst. Lige ved siden af museet ligger Angligården, Aage Damgaards gamle, runde, skjortefabrik, der i den indre gård rummer Carl-Henning Pedersens hovedværk, Fantasiens leg om livets hjul.

 

 

Det er disse to bygninger, der nu er blevet forbundet med en underjordisk gang, og det giver museet et samlet udstillingsareal på 2000 m2. Både de oprindelige bygninger og nyudvidelsen er tegnet af arkitektfirmaet C.F. Møller.

 


UDVIDELSEN ER STØTTET AF: Sidsel Ramson, Augustinus Fonden, Knud Højgaards Fond, Carl-Henning Pedersens Fond og Midtjydsk Skole- og Kulturfond.


UDSTILLINGEN ER STØTTET AF: A.P. Møller Fonden, Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden, Knud Højgaards Fond, Ny Carlsbergfondet, Toyota-Fonden, Oticon Fonden, Midtjysk Skole- og Kulturfond, Lysgaard Fonden, Ege Fonden, egetæpper a/s, Carl-Henning Pedersens Fond, Helle Mau Jensens og Døtres Almennyttige Fond, Kultur- og Fritidsudvalget Herning Kommune, Harry Christensen a/s og Bestseller Retail Europe.