HENNING & HEERUP INTERNATIONAL

Henning_og_Heerup.jpg
31-03-2022

 

 

 

 

 

2. april - 23. december 2022

 

 

Hyldest til dansk kunst:
Helt ny udstilling om dansk kunst i 1960’erne på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum


Udstillingen tager sit udgangspunkt i Henry Heerup og Carl-Henning Pedersens deltagelse i den 31. Venedig Biennale i 1962, hvor de to kunstnere høstede hidtil ukendt anerkendelse.

 

 

Henning & Heerup International

”Heerups skulpturer og Carl-Henning Pedersens malerier virkede sammen ved deres fine optimisme. De spejlede frihed og ægte inspiration,
og de gav vores hus en helt selvstændig og usædvanlig tone. Det var en duet, som bragte et frisk sus fra Norden. Vi har ikke kun en kunst,
som burde være bedre kendt uden for vore egne grænser, men en kunst, man gerne vil lære at kende.” 

(citat Pierre Lübecker, Politiken, 1. juli 1962)

 

Sådan lyder ordene fra Pierre Lübecker i en reportage fra den danske deltagelse ved Venedig Biennalen i 1962.
Den danske komité havde dette år peget på Carl-Henning Pedersen og Henry Heerup som repræsentanter for Danmark og med det resultat,
at de begge i internationalt perspektiv høstede hidtil ukendt anerkendelse. Ikke mindst udmøntede det i, at den internationale komité
tildelte Carl-Henning Pedersen årets UNESCO-pris, som kun én gang tidligere, i 1909, var tilgået Danmark.

 

 

Carl-Henning Pedersen ved indgangen til den 31. Venedig Biennale 1962. Foto: Kari-Nina Pedersen. 
Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum.

 

Den nordiske kunst
Inden for Danmarks grænser vil mange kunne genkende både Henry Heerup og Carl-Henning Pedersens farverige malerier, og med deres store udbredelse herhjemme har vi en tendens til at se de to kunstnere som særligt danske. Dette forstærkes af, at begge kunstnere var meget inspirerede af den nordiske billedtradition, som kendes fra for eksempel romansk stenkunst og middelalderens kalkmalerier i de tidlige danske kirker.

 

Da 2. Verdenskrig brød ud blev danske kunstnere afskåret fra at søge inspiration udenfor Danmarks grænser. I stedet måtte kunstnere som Carl-Henning Pedersen og Henry Heerup vende blikket mod den nordiske kunst. Det skulle sidenhen vise sig at få meget stor betydning
for de to kunstneres internationale gennemslagskraft i årene efter Venedig Biennalen. Alene antallet af udstillinger,
som de to kunstnere deltog i efterfølgende, taler deres eget sprog.

 

 

Henry Heerup, "På Livsvejen", 1960, håndkoloreret linoleumssnit, Heerup Museum.

 


En hyldest til dansk kunst

I en længere årrække har både Heerup Museum og Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum arbejdet intensivt
med at systematisere og digitalisere den grundlæggende viden i museernes arkiver.
Tilsammen har de to museer en unik vidensbank bestående af ikke blot flere tusinde kunstværker, men også breve,
notesbøger, dagbøger samt scrapbøger. Ud fra dette omfattende materiale tegner der sig et billede af to danske kunstnere,
der var langt mere aktive internationalt end hidtil antaget. Med denne udstilling vil besøgende få mulighed for at opleve de to kendte danske kunstnere Carl-Henning Pedersen og Henry Heerup, når museet samler og udstiller de mange værker, som de to kunstnere havde med på Venedig Biennalen i 1962.

 

 

Særudstillingen Henning & Heerup International kan opleves på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum 2. april - 23. december 2022

og på Heerup Museum 19. januar – 11. juni 2023.

 

 


 

STOR TAK TIL:

 

Aage og Johanne Louis-Hansens Fond

Augustinus Fonden

Beckett Fonden

Carl-Henning Pedersens Fond

Carl-Henning Pedersen & Sidsel Ramsons Fond

15. Juni Fonden

Knud Højgaards Fond