Helhesten - Høst - Cobra

17-08-2012

 

17. august 2011 - 13. januar 2012

 


"Vi tilslutter os den internationale kunst i kampen for at løse de nye fælles kunstneriske og menneskelige problemer, som vor tid har fremkaldt, på basis af nye videnskabelige, psykologiske og sociale resultater." 

(Høst-gruppens programerklæring)


 

Udstillingen ser nærmere på ideerne og fællesskaberne i og omkring tidsskriftet Helhesten, udstillingskollektivet Høst og den navnkundige Cobra-bevægelse.

 

Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt var gennem årene medlemmer af flere af samtidens mest markante kunstneriske fællesskaber, heriblandt Helhesten, Høst og Cobra. Fælles for disse var et sammenhold, der i efterdønningerne af de to verdenskrige søgte at frigøre sig fra alle kunstens indgroede normer og regler.

 

Målet var at hengive sig fuldkomment til det spontane og allerhelst udtrykke sig med samme spontanitet som barnet, den primitive eller den sindslidende. Tidsskriftet Helhesten bød således på videnskabelige artikler om, hvordan kunstneren kunne finde inspiration i børns tegninger. Barnets skabende kraft blev opfattet som en særlig uspoleret kraft, man som kunstner med fordel kunne efterstræbe.

 

Disse tanker blev senere aktualiseret i såvel udstillingskollektivet Høst som i den navnkundige Cobra-bevægelse, der trods sin korte levetid (1948-51) har fået en markant plads i den internationale kunsthistorie.