Egill Jacobsen - Saglighed og mystik

10-06-2011

 

10. 6. 2011 - 14. 10. 2011

 


"Al skabende kunst bevæger sig, i kraft af den levende fantasi, paa grænsen af det kendte og det ukendte, det bevidste og det ubevidste, af erkendelse og mystik. Naar livet er skabende og derfor levende, kan det aldrig gentage sig selv, men udfolder sin rigdom i stadig nyt indhold. Livet skal ikke blot tænkes og males, det skal leves."

(Egill Jacobsen)


 

Fredag den 10. juni hyldes Egill Jacobsen på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Det sker med åbningen af udstillingen Egill Jacobsen - Saglighed og mystik samt udgivelsen af hele to publikationer: Udstillingskataloget, som udgives af museet, og det længe ventede sidste bind i Per Hovdenakks trilogi om Egill Jacobsen, udgivet af Borgens Forlag.

 

Egill Jacobsen er en af frontfigurerne i den abstrakte kunst såvel nationalt som internationalt. Som den første abstrakte kunstner, der blev udnævnt til professor på Kunstakademiet, fik han uvurderlig betydning for accepten og udviklingen af det abstrakte formsprog. Blandt hans væsentligste bedrifter hører, at han, inspireret af bl.a. den afrikanske maske og stillehavsmasken, i 1930'erne introducerede maskemotivet som en grundform i dansk kunst. 


Jacobsen var en stor inspirator for samtidens kunstneriske miljø, hvor bl.a. museets to kunstnere, Carl-Henning Pedersen og Else Alfelt, hørte til kredsen, der nød godt af hans erfaringer og venskab.

Udstillingstitlen Saglighed og mystik er hentet fra Jacobsens programerklæring i første nummer af tidsskriftet Helhesten, hvor han for alvor slår til lyd for den abstrakte kunsts berettigelse. Gennem 55 malerier, der markerer væsentlige nedslag i hele hans mangeårige produktion, belyses såvel det saglige som det mystiske i Jacobsens malerkunst. Malerierne kommer primært fra Egill og Evelyn Jacobsens Fond, danske kunstmuseer og enkelte private samlere.