INDSKOLING 

På museet har vi stor erfaring med at byde indskolingsklasser indenfor. Undervisningsforløb for denne aldersgruppe bygger på en performativ tilgang, hvor eleverne på induktiv vis er aktive igennem hele forløbet. Tilgangen er udviklet specielt til museet af formidlingsinspektør Helle Forbech Hvergel med afsæt i kunstdiaktiske betragtninger ved bl.a. Helene Illeris, der er professor i kunstdidaktik ved Universitetet i Agder, Norge.

  

Fra 19. april til 23. december 2022 tilbyder vi forløbet EN LILLE NISSE REJSTE OG FUGLEN FLØJ MED med afsæt i særudstillingen "Henning og Heerup International".

 

EN LILLE NISSE REJSTE OG FUGLEN FLØJ MED

Tag dine elever med på en rejse sammen med nissen og fuglen gennem udstillingen ”Henning og Heerup International” på Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum. Kunstformidleren har inden rejsen pakket en kuffert med effekter, der tages frem under rejsen. Effekterne danner sammen med kunsten i udstillingen grundlag for levende fortælling og åben dialog. Rejsen afsluttes med en kreativ workshop, hvor eleverne eksperimenterer med at skabe kunst med nissen og fuglen som forbilleder.

 

Rejsen starter allerede hjemme på skolen, hvor I modtager et postkort fra nissen og fuglen. Udover at læse postkortet kan I med fordel vælge at arbejde med nogle introaktiviteter inden museumsbesøget. Ligeledes vil I efter besøget kunne fordybe jer yderligere i forløbets temaer igennem nogle ”bearbejdningsaktiviteter”. Find inspiration til dette i formidlingskataloget.

 

Program for museumsbesøget

09.30 – 10.30    Velkomst og rejse gennem udstillingen ”Henning og Heerup International”

10.30 – 11.00    Pause

11.00 – 12.00    Workshop med kreative eksperimenter  

 

Ved kulturbusforløb afhentes I kl. 12.30, hvis ikke I selv har aftalt andet med busselskabet.

Efter workshoppen og frem til afhentning er I velkomne til at opleve museet eller området omkring på egen hånd. I er også velkomne til at spise madpakker i værkstedet. Hvis vejret er godt, anbefaler vi jer at nyde madpakkerne udendørs i den indre Angligård, hvor I finder Carl-Henning Pedersens 1000 m2 store hovedværk ”Fantasiens leg om livets hjul”.                                    

                     

            

PRAKTISK INFORMATION

Børn har altid fri entré på museet!

Undervisningsforløb er gratis for skoler i Herning Kommune

Skoler i Herning Kommune kan på udvalgte datoer køre gratis
med kommunens kulturbus til og fra museet. Læs mere her.

For skoler uden for Herning Kommune koster et undervisningsforløb 1300 kr. (max 28 elever)

Værd at vide

• Vi vil gerne modtage bestillinger med mindst 14 dages varsel

• Medbragt mad kan efter aftale nydes på museet og må altid nydes på græsset foran museet

 

For booking eller spørgsmål kontakt museets formidlingsinspektør
Helle Forbech Hvergel 
chphc@herning.dk
20 70 17 72